Tiktok đang fix get link tự động. các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@user/video/id

Lưu Ý: Tuyệt đối không đổi user_name, ẩn Tiktok lúc chạy

Lưu Ý: Uid đang chạy hãy đợi chuyển trạng thái đã xong mới được mua tiếp nếu cùng uid

Đọc kỹ chính sách và lưu ý dịch vụ trước khi mua

LƯU Ý


  • Tốc độ ngày 1tr view. không hỗ trợ hoàn tiền, không được mua liên tiếp khi đơn cũ chưa done 
  • View V2 max 10tr view. view có lúc lên nhanh lúc lên chậm, thường sẽ done trong ngày

Copyright © 2021 vsm.vn, All rights reserved. Dịch vụ Facebook | Dịch vụ Tiktok | Dịch vụ instagram | Dịch vụ Youtube | Dịch vụ Traffic

Tăng View Tiktok | Mua View Tiktok, Giá Rẻ Uy Tín

Tăng View Tiktok | Mua View Tiktok, Giá Rẻ Uy Tín