Tiktok đang fix get link tự động. các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@user/video/id

Lưu Ý: Tuyệt đối không đổi user_name, ẩn Tiktok lúc chạy

Lưu Ý: Uid đang chạy hãy đợi chuyển trạng thái đã xong mới được mua tiếp nếu cùng uid

Đọc kỹ chính sách và lưu ý dịch vụ trước khi mua

LƯU Ý


  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  • Tốc độ ngày 1tr view. không hỗ trợ hoàn tiền, không được mua liên tiếp khi đơn cũ chưa done

  • Server 3: Tốc độ 1 ngày 100k-1tr view. Tối đa: 10tr 

  • Server 4: Tốc độ 1tr view 1 ngày. Tối đa: 10tr 

  • Server 5: Ngày kéo triệu view. Tối đa: 10tr 

Copyright © 2021 vsm.vn, All rights reserved. Dịch vụ Facebook | Dịch vụ Tiktok | Dịch vụ instagram | Dịch vụ Youtube | Dịch vụ Traffic

Tăng View Tiktok | Mua View Tiktok, Giá Rẻ Uy Tín

Tăng View Tiktok | Mua View Tiktok, Giá Rẻ Uy Tín