Tiktok đang fix get link tự động. các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@user/video/id
Hãy đọc kỹ: lưu ý và chính sách dịch vụ trước khi mua, khi đã mua bạn đã đồng ý với thông tin trên web và chính sách bên chúng tôi.

LƯU Ý


Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 
1 Uid mua được nhiều lần, chỉ cần đơn cũ done là sẽ mua được 
Sub-follow là người việt, Hiện tại thỉnh thoảng có UID mua tụt 30-50% ngay từ khi mua. tức mua 1k done được 500-600 sub.
STT Server UID Ghi chú Admin Note Bắt đầu Đã chạy Số lượng Số tiền Thời gian Trạng thái Actions
STT Server UID Ghi chú Admin Note Bắt đầu Đã chạy Số lượng Số tiền Thời gian Trạng thái Actions