BẢNG GIÁ

Facebook Buff Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 - Bấm Tay (like) 82 72 68
Server 1 - Bấm Tay (Care) 145 128 119
Server 1 - Bấm Tay (Love) 138 122 114
Server 1 - Bấm Tay (Haha) 144 128 119
Server 1 - Bấm Tay (Wow) 136 120 112
Server 1 - Bấm Tay (Sad) 178 158 147
Server 1 - Bấm Tay (Angry) 255 225 210
Server 2 - Bấm Tay (Like) 51 45 42
Server 1 (Speed) (Like) 17 15 14
Server 1 (Speed) (Angry) 17 15 14
Server 1 (Speed) (love) 17 15 14
Server 1 (Speed) (care) 17 15 14
Server 1 (Speed) (haha) 17 15 14
Server 1 (Speed) (wow) 17 15 14
Server 1 (Speed) (sad) 17 15 14
Server 2 (clone) (Like) 7 6 6
Server 3 (Speed) (Like) 12 11 10
Server 3 (Speed) (love) 17 15 14
Server 3 (Speed) (haha) 17 14 13
Server 3 (Speed) (wow) 17 15 14
Server 3 (Speed) (sad) 17 15 14
Server 3 (Speed) (angry) 17 15 14
Server 4 (Speed) (Like) 33 28 23
Server 5 (Tây) (Like tây Like) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like Tây haha) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like Tây Love) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like Tây care) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like tây sad) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like tây angry) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like tây wow) 5 5 5
Server 6 - nhanh nhất (Like speed v6) 38 33 31
Server 7 (Speed) (like speed server 7) 15 14 13
Server 9(siêu rẻ) (Server 9(Speed)) 4 4 4
Server 8 (speed) (Like speed server 8) 8 7 6

Facebook Like Fanpage

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 3 81 77 66
Server 4 (100% có tụt ngay khi mua) 22 19 18
Server 6 29 26 24
Server 7 72 63 59
Server 5 65 58 55
Server 10 34 30 28
Server 1(Nên dùng) 34 30 28

Facebook Follow

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 3 - nên dùng 33 29 27
Server 4 - nên dùng 24 21 20
Server 6 29 26 24
Server 7 72 63 59
Server 1 speed 35 30 29
Server 2 - Speed 34 30 28
Server 3 - Nhanh rẻ 4 3 3
Server 8 1 1 1
Sever 9 28 24 23
Server 2 30 27 25
Server 10 34 30 28
Server 1 34 30 28
Server 5 (nên dùng) 55 48 45
Server 11(Sub thật) 94 82 77
Server12 (Lời mời kết bạn) 20 18 17
Server 5 - nhanh rẻ (Server 5 - nhanh, rẻ) 7 6 6
Server 4 (speed) (Server 4(speed)) 38 33 31
Server 6 (speed) (Server 6) 31 28 26

Facebook Like Comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 55 50 45
Server 2 55 50 45
Server 3 55 50 45

Facebook Comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 800 750 700
Server 2 350 300 250
Server 3 350 300 250
Server 5 600 550 500

Facebook Share

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 1020 900 840
Server 3 255 225 210
Server 4 12 10 10
Server 5(ảo) 34 30 28
Server 6 (Server 6) 540 500 480

Facebook Member Group

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 29 26 24
Server 2 17 15 14
Sever 3 12 11 10
Sever 4 37 33 31
Server 5 22 20 18

Facebook Share Like Group

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 425 375 350
Server 2 (Chất lượng tốt hơn) 680 600 560

Facebook Review Fanpage

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 350 300 250
Server 2 1750 1700 1650

Facebook Vip like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 1500 1400 1300
Server 2 1300 1200 1100
Server 3 1600 1500 1400
Server 5 1400 1300 1200

Facebook Vip comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 10000 9500 9000
Server 2 9500 9000 8500

Facebook Vip Mắt

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 12000 11500 11000

Facebook Buff Mắt

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 12 9 6

Instagram Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 39 34 33
Server 2 36 32 30
Server 3 6 5 5
Server 4 (Instagram Like Server 4) 19 17 16

Instagram Comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 672 592 552

Instagram Follow

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 56 50 47
Server 2 55 48 45
Server 5 (Tây) 34 30 28
Server 6 (Tây) 38 33 31
Server 4 29 26 24
Server 3 (Tây) (Server 3 (Tây)) 21 18 17
Server 7 (Tây) (Server 7 (Tây)) 16 14 13

Instagram View

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 3 4 3 2
Server 4 6 6 5
Server 5 2 2 2

Tiktok Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 37 33 30
Server 2 26 22 21
Server 4 (Like tiktok server 4) 36 32 29
Server 5 24 21 20
Server 7(Tây) 27 24 22
Server 3(Tây) 34 30 28
Server 6(Tây) (Server 6) 42 37 34

Tiktok Follow

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 2 (follow tây) 26 23 21
Server 4 (follow việt) 48 42 39
Server 3 (Tây) 72 63 59
Server 5 41 36 34
Server 7(Ngoại) 68 60 56
Server 6 (Việt) (Server 6(Việt)) 60 52 49
Server 1(Việt) (Server 1(Việt)) 84 74 69

Tiktok View

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 4 4 4
Server 2 3 2 2
Server 3 3 2 2
Server 5(siêu rẻ) 3 3 31
Server 4(giá rẻ) 1 1 1

Tiktok Comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 2 336 296 276

Tiktok Share

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 19 17 16
Server 2 3 2 2

Shopee Follow

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 90 85 80

Instagram Vip Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 65 60 55

Youtube Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 31 27 26
Server 2 (Lên nhanh) 34 30 28

Youtube View

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 73 64 60
Server 2 55 50 45
Server 3 51 45 42
Sever 1 - 4000H 77 68 63
Sever 2 - 4000H 123 108 101
Sever 3 - 4000H 204 180 168
Sever 4 - 4000H 323 285 266
Server 4 48 42 40
Server 5 27 24 22
Server 6 33 29 27
Server 7 (Server 7) 55 48 45

Youtube Sub

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 986 870 812
Server 2 765 675 630
Server 3 595 525 490

Traffic Website

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Thời gian chờ >60 giây 1500 1200 1000
Thời gian chờ >90 giây 1600 1400 1200
Thời gian chờ >120 giây 1800 1600 1400
Thời gian chờ >150 giây 2000 1800 1600
Thời gian chờ >180 giây 2200 2000 1800
Thời gian chờ >210 giây 2400 2200 2000
Thời gian chờ >240 giây 2600 2400 2200
Thời gian chờ >270 giây 2800 2600 2400
Thời gian chờ >300 giây 3000 2800 2600

Copyright © 2021 vsm.vn, All rights reserved. Dịch vụ Facebook | Dịch vụ Tiktok | Dịch vụ instagram | Dịch vụ Youtube | Dịch vụ Traffic

Bảng Giá Dịch Vụ Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube

Bảng Giá Dịch Vụ Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube