BẢNG GIÁ

Facebook Buff Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 - Bấm Tay (Like) 63 58 53
Server 1 - Bấm Tay (Care) 100 95 90
Server 1 - Bấm Tay (Love) 100 90 80
Server 1 - Bấm Tay (Haha) 100 95 90
Server 1 - Bấm Tay (Wow) 95 90 85
Server 1 - Bấm Tay (Sad) 120 115 110
Server 1 - Bấm Tay (Angry) 165 160 155
Server 2 - Bấm Tay (Like) 45 40 35
Server 1 (Speed) (Like) 15 14 12
Server 1 (Speed) (Angry) 15 14 12
Server 1 (Speed) (love) 15 14 12
Server 1 (Speed) (care) 15 14 12
Server 1 (Speed) (haha) 15 14 12
Server 1 (Speed) (wow) 15 14 12
Server 1 (Speed) (sad) 15 14 12
Server 2 (clone) (Like) 9 9 9
Server 3 (Speed) (Like) 9 9 9
Server 3 (Speed) (love) 15 14 13
Server 3 (Speed) (haha) 15 14 13
Server 3 (Speed) (wow) 15 14 13
Server 3 (Speed) (sad) 15 14 13
Server 3 (Speed) (angry) 15 14 13
Server 4 (Speed) (Like) 33 28 23
Server 5 (Tây) (Like tây Like) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like Tây haha) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like Tây Love) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like Tây care) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like tây sad) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like tây angry) 5 5 5
Server 5 (Tây) (Like tây wow) 5 5 5
Server 6 - nhanh nhất (Like speed v6) 38 33 28
Server 7 (Speed) (like speed server 7) 12 11 10

Facebook Like Fanpage

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 3 63 58 53
Server 4 (nên dùng) 49 44 39
Server 6 37 32 27
Server 7 24 19 14
Server 5 (nên dùng) 68 60 55
Server 10 38 33 27
Server 1(Nên dùng) 32 28 26

Facebook Follow

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 3 - nên dùng 35 30 25
Server 4 - nên dùng 40 35 30
Server 6 34 29 24
Server 7 10 10 9
Sub Loại Mới. (Lên siêu tốc) 30 25 20
Server 2 (Speed) max 20k 35 30 25
Server 3 (Speed) max 30k 41 36 31
Server 8 5 5 5
Sever 9 - nhanh, siêu rẻ 5 5 5
Server 2 9 8 8
Server 10 37 32 27
Server 1 24 21 20
Server 5 (nên dùng) 36 32 29

Facebook Like Comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 55 50 45
Server 2 55 50 45
Server 3 55 50 45

Facebook Comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 800 750 700
Server 2 350 300 250
Server 3 350 300 250
Server 5 600 550 500

Facebook Share

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 750 700 650
Server 3 300 250 200
Server 4 23 18 13
Server 5(ảo) 16 14 13

Facebook Member Group

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 38 33 28
Server 2 50 45 40
Sever 3 43 38 33
Sever 4 70 65 60
Server 5 17 15 14

Facebook Share Like Group

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 400 350 300
Server 2 (Chất lượng tốt hơn) 640 560 520

Facebook Review Fanpage

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 350 300 250
Server 2 1750 1700 1650

Facebook Vip like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 1500 1400 1300
Server 2 1300 1200 1100
Server 3 1600 1500 1400
Server 5 1400 1300 1200

Facebook Vip comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 10000 9500 9000
Server 2 9500 9000 8500

Facebook Vip Mắt

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 12000 11500 11000

Facebook Buff Mắt

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 12 9 6

Instagram Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 63 58 53
Server 2 55 50 45
Server 3 25 20 15
Server 4 (Instagram Like Server 4) 27 23 22

Instagram Comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 650 600 550

Instagram Follow

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 107 102 97
Server 2 77 72 67
Server 5 35 30 25
Server 6 40 35 30
Server 4 35 30 28

Instagram View

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 3 1 1 1
Server 4 2 2 2
Server 5 2 2 2

Tiktok Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 37 32 27
Server 2 (Bị chậm) 33 28 23
Server 4 (Like tiktok server 4) 52 46 42
Server 5 23 20 19
Server 7(Tây) 26 23 21
Server 3(Tây) 45 40 37
Server 6(Tây) (Server 6) 68 59 55

Tiktok Follow

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 2 (follow tây) 30 25 20
Server 4 (follow việt) 60 55 50
Server 3 (Tây) 72 63 59
Server 5 40 35 33
Server 7(Ngoại) 77 68 63
Server 6 (Việt) (Server 6(Việt)) 56 49 46

Tiktok View

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 4 4 4
Server 2 1 1 1
Server 3 8 8 8

Tiktok Comment

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 2 1050 1000 950

Tiktok Share

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 95 90 85
Server 2 45 40 35

Shopee Follow

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 90 85 80

Instagram Vip Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 65 60 55

Youtube Like

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 40 35 30
Server 2 (Lên nhanh) 48 42 39

Youtube View

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 75 70 65
Server 2 55 50 45
Server 3 40 35 30
Sever 1 - 4000H 55 52 50
Sever 2 - 4000H 85 80 75
Sever 3 - 4000H 125 120 115
Sever 4 - 4000H 210 200 195
Server 4 45 40 37
Server 5 26 23 21

Youtube Sub

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Server 1 800 750 700
Server 2 720 630 585
Server 3 160 140 130

Traffic Website

Server Member Cộng tác viên Đại lý
Thời gian chờ >60 giây 1500 1200 1000
Thời gian chờ >90 giây 1600 1400 1200
Thời gian chờ >120 giây 1800 1600 1400
Thời gian chờ >150 giây 2000 1800 1600
Thời gian chờ >180 giây 2200 2000 1800
Thời gian chờ >210 giây 2400 2200 2000
Thời gian chờ >240 giây 2600 2400 2200
Thời gian chờ >270 giây 2800 2600 2400
Thời gian chờ >300 giây 3000 2800 2600

Copyright © 2021 vsm.vn, All rights reserved.

Bảng Giá Dịch Vụ Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube

Bảng Giá Dịch Vụ Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube