LÀM NHIỆM VỤ


MỘT VÀI LƯU Ý
  • Nếu không thấy đồng hồ thử quay sang chỗ nhận nhiệm vụ tải lại trang xem lịch sử có trạng thái đang làm là bạn đã vào đúng web và quay lại web đợi đủ thời gian là được.
  • Các khung giờ sẽ có thêm nhiệm vụ mới: 0h, 6h, 12h, 18h. 
  • Lưu ý: Những user gian lận trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ bị trừ sạch số dư. Đọc kĩ lưu ý và CHÍNH SÁCH làm nhiệm vụ để tránh bị ban acc hoặc trừ sạch số dư khi làm.

Tổng nhiệm vụ đã làm

0

Tổng tiền đã nhận được

0 đ

Lịch Sử Làm Nhiệm Vụ


STT Ngày Thưởng Trạng thái

Copyright © 2021 vsm.vn, All rights reserved. Dịch vụ Facebook | Dịch vụ Tiktok | Dịch vụ instagram | Dịch vụ Youtube | Dịch vụ Traffic

Kiếm Tiền Online | Kiếm Tiền Online Tại Nhà Uy Tín Cùng VSM

Kiếm Tiền Online | Kiếm Tiền Online Tại Nhà Uy Tín Cùng VSM