Kiếm Tiền Online
Lưu ý: Khi làm nhiệm vụ tuyệt đối không spam web khách, như điền form đăng ký, gửi email, lấy số điện thoại phá khách hàng, nếu bị khách tố cáo mình sẽ tiến hành tra hành động user trên web khách và khóa tài khoản cấm địa chỉ ip thiết bị và không cho làm nhiệm vụ trên hệ thống với bất cứ khiếu nại gì.

Số nhiệm vụ đã làm

0

Số tiền nhận được

0 đ

nhiệm vụ đã làm

STT Ngày Thưởng Trạng thái