Hãy đọc kỹ: lưu ý và chính sách dịch vụ trước khi mua, khi đã mua bạn đã đồng ý với thông tin trên web và chính sách bên chúng tôi.

LƯU Ý


V1-V2 có avt. V2 tốc độ chậm hơn v1 1 chút. 


Intagram có tụt trong quá trình chạy 10-20%. k được đổi user trong quá trình chạy, quá 7 ngày không đủ số lượng chạy thì inbox admin hoàn tiền 

1 Uid mua được nhiều lần, chỉ cần đơn cũ done là sẽ mua được 

điền đúng định dạng ví dụ: https://www.instagram.com/p/...../ để hệ thống nhận biết hợp lệ

Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
STT Server UID Ghi chú Admin Note Bắt đầu Đã chạy Số lượng Số tiền Thời gian Trạng thái Actions
STT Server UID Ghi chú Admin Note Bắt đầu Đã chạy Số lượng Số tiền Thời gian Trạng thái Actions