Lưu ý: Gói Instagram không bảo hành sẽ có tỷ lệ tụt lúc chạy từ 5 đến 15% tùy nick mọi người nên cân nhắc. (hãy đọc lưu ý để lựa gói có bảo hành sử dụng)

Lưu Ý: Tuyệt đối không đổi user_name, ẩn Instagram lúc chạy

Lưu Ý: Uid đang chạy hãy đợi chuyển trạng thái đã xong mới được mua tiếp nếu cùng uid

Lưu Ý: Nhớ bật công khai cho tài khoản instagram khi chạy và trong lúc chạy không set lại riêng tư

Đọc kỹ chính sách và lưu ý dịch vụ trước khi mua

LƯU Ý


  • 1 Uid mua không quá 50 lần trên toàn bộ server, đơn cũ done mới mua đơn mới
  • Bật chế độ công khai, không đổi user_name trong quá trình chạy. 
  • Điền đúng định dạng ví dụ: https://www.instagram.com/vsmvn/ để hệ thống nhận biết hợp lệ 
Phân loại sub instagram
  • Server 1: sub việt tốc độ nhanh. Có thể tụt nhẹ 10% trong quá trình tăng. sẽ tụt 5%-15% trong khi mua. Không bảo hành. Max 50K. Tốc độ 2k/ngày
  • Server 2: sub việt tốc độ nhanh. Ưu tiên lên đơn. 1 user mua được 30 lần. Bảo hành 30 ngày. Tối đa 100k. Tốc độ 30k/ngày.
  • Server 3: sub tây. tốc độ 50k-100k/1 ngày. Tỉ lệ tụt thấp. Ưu tiên số lượng cao. Bảo hành 3 tháng. Tối đa: 3tr. Tốc độ 50k-100k/ngày
  • Server 4: Sub việt, có avt bìa, tốc độ trung bình, Không bảo hành. tụt thấp. Max 50k. Tốc độ 10k-30k/ngày
  • Server 5: Sub tây, có avt bìa, tốc độ nhanh, Có bảo hành 6 tháng khi tụt 10%. Max 500.000. tốc độ 10k-50k/1 ngày  
  • Server 6:  Sub tây, lên ổn định, người thực còn hoạt động không tụt, Có bh 12 tháng khi tụt 10%. Max 500.000. T ốc độ 100k/ngày
  • Server 7:  Sub tây, lên siêu tốc, ít tụt, thường tụt dưới 10% và có thể thiếu khi chạy, Bảo hành 1 tháng khi tụt quá 10%. Max 300.000. Tốc độ 20k/ngày
Lưu ý: Đối với sub gốc cao hoặc mua từ hệ thống khác, admin sẽ từ chối bảo hành vì gốc có thể tụt.

Bảo hành: Tụt lúc nào báo bảo hành lúc đó. Bảo hành xong mới được mua đơn mới. Hệ thống tính dựa theo số lượng gốc. Không bảo hành cho đơn đã mua server không bảo hành và Gốc tụt.

Lưu ý: Mua số lượng vừa phải, dịch vụ nào bị lỗi do khách hàng số lượng dưới 1k sẽ không được hoàn. Các dịch vụ với số lượng trên 1k sẽ được hoàn và trừ phí 5000đ.

Copyright © 2021 vsm.vn, All rights reserved. Dịch vụ Facebook | Dịch vụ Tiktok | Dịch vụ instagram | Dịch vụ Youtube | Dịch vụ Traffic

Tăng Follow Instagram | Mua Follow Instagram Giá Rẻ, Uy Tín

Tăng Follow Instagram | Mua Follow Instagram Giá Rẻ, Uy Tín