Hãy đọc kỹ: lưu ý và chính sách dịch vụ trước khi mua, khi đã mua bạn đã đồng ý với thông tin trên web và chính sách bên chúng tôi.

LƯU Ý


Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động. Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member. Ảnh HD 
Tuyệt đối không mua nhiều server và mua từ nơi khác, member tăng bất kể ở đâu đều sẽ tính là member của chúng tôi 

Server1: Member là clone có avatar, sau khi vào nhóm 30-1p thì clone sẽ được up avt để k die clone, die member cũng k tụt. 

Server2: Member là via việt có avatar, die member cũng k tụt. Max 100K 

Server3: Member là clone việt có avatar, die member cũng k tụt. Max 10 triệu, lên siêu nhanh 

Server4: Member là via việt có avatar, die member cũng k tụt. Max 30K, có thể lên thiếu 

Server1: Min 5K. Max 200K Member. Tốc độ 1 ngày 3k-10K. Không tụt. Lên chậm nhất 24h từ khi set

Server2: Min 1K. Max 100K Member. Tốc độ 1 ngày 500-2k. Không tụt. sl cao dần sẽ lên chậm 

Server4: Max 30K Member. Tốc độ lên lập tức. Không tụt. có thể lên thiếu GROUP KHÔNG THAM GIA VẪN CÓ MỤC ĐĂNG BÀI. SẼ KHÔNG THỂ MUA V1

GROUP KHÔNG THAM GIA VẪN CÓ MỤC ĐĂNG BÀI. SẼ KHÔNG THỂ MUA V1


LƯU Ý:Tất cả clone hay via die cũng k tụt meber. Luật fb là nv, nhưng theo time dài vài tháng vài năm sau thì chưa rõ fb được, nên bên mình sẽ không bảo hành sl đã tụt sau khi 1 time mua.
STT Server UID Ghi chú Admin Note Bắt đầu Đã chạy Số lượng Số tiền Thời gian Trạng thái Actions
STT Server UID Ghi chú Admin Note Bắt đầu Đã chạy Số lượng Số tiền Thời gian Trạng thái Actions